Historie klubu

Na založení fotbalového klubu v Lidečku se podíleli především Rudolf Ciembora, Rudolf Dočkal a Augustin Samiec za výrazné podpory dřevařských závodů, jejichž majitelem byl Gustav Moqueaux [Mokó]. Původní název klubu byl „SK Lidečko“, v mužstvu ovšem hráli i mnozí Hornolidčané, a proto byl název klubu upraven na „SK Lidečko – Horní Lideč“. Čestným předsedou klubu se stal Gustav Moqueaux.

Členy prvního představenstva klubu, které pracovalo od roku 1941 až do konce války, byli: Rudolf Ciembora, předseda, František Slovák, místopředseda, Ludvík Červenka, pokladník, Rudolf Fuchs, jednatel, a František Vajdík, člen výboru.
V počátcích historie kopané v Lidečku byli registrováni či hráli za klub, kromě již jmenovaných hráčů z Horního Lidče: Bartoň, Brhlík,Černý (z SK Hulín), Hovadík, Ladislav Janík (brankář), Jaroslav Kovařík, Boh. Krchňák, Lehký, Josef Mareček, Karel Matějů, Jan Mucha, Emil Sporek, Jaroslav Tkadlec, Trlica (brankář), Antonín Vaculík, Karel Zgarba „Zicha“ (brankář); z domácích to byli Josef Buček, František Zapletal a Vojtěch Zapletal.
Již v roce 1942 byl klub přihlášen do mistrovských soutěží ve Slezské fotbalové župě (SFŽ). V srpnu 1942 se uskutečnilo na hřišti v Lidečku pohárové utkání s Valašskými Klobouky, které domácí vyhráli 5:1.

Po válce dochází k výrazným změnám v mužstvu. Období konce čtyřicátých a počátku padesátých let svými společenskými změnami nepříznivě zasáhlo činnost klubu a podporu ze strany dřevařského závodu, a to i přes úsilí řady příznivců, především Augustina Samiece, Rudolfa Dočkala a později i Oldřicha Reitera. Reorganizací dřevařského závodu, změnou působiště a odchodem některých dobrých hráčů do zahraničí dochází k dalším významným změnám v mužstvu i ve sboru funkcionářů. Do týmu přicházejí noví mladí hráči, především velice talentovaný Alois Františák zvaný Alik, který již ve svých šestnácti letech, v roce 1949, hrával za první mužstvo. Dále připomeňme například Aloise Bučka (Caganového), Josefa Hruboně či Emila Sporka.
V roce 1951 se vlivem místního patriotismu, rivality mezi Lidečkem a Horním Lidčem a skutečnosti, že v mužstvu již hráli – až na malé vyjímky – pouze hráči těchto vesnic, rozdělil klub na SK Lidečko a SK Horní Lideč. Již roku 1952 byl název klubu změněn na Tatran Lidečko, pod touto hlavičkou hrálo mužstvo až do roku 1965, kdy byl klub přejmenován na TJ Lidečko. Od srpna 1990 se fotbal v obci hraje opět pod názvem SK Lidečko.