SK Lidečko, z.s. Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat v pátek 1. 2. 2019 od 19.30 hod na hřišti v Lidečku.

Program:
1. Zahájení
2. Uvítání hostů
3. Zpráva o činnosti za rok 2018
4. Zpráva o hospodaření v roce 2018
4. Plán činností na rok 2019
5. Diskuse
6. Závěr

Program členské schůze může být ještě změněn. Součástí schůze bude výběr členských
příspěvků 200 Kč, důchodci, mládež a ženy – 100 Kč. Občerstvení zajištěno.